Help alcohol
OVER ALCOHOL
Veel meer alcohol
pagina
pagina
pagina
pagina
Wij over onszelf
Links
Tips
Gezondheidstips
Wist u dat...
Onderzoek/vragen
Sitemap

Ministerie VWS over drugs

 

 

Hieronder kunt u lezen hoe de regering bij monde van de minister van volksgezondheid denkt en handelt met betrekking tot drugs. Het zwart gedukte gedeelte is de formele tekst van VWS. Wij van DeNatuurlijkeRoes hebben onze bevindingen toegevoegd. Deze toevoegingen herkent u aan de roodgekleurde tekst. Bij lezing krijgt u een indruk wat door de regering, kamer, maar vooral door de verantwoordelijke minister over het hoofd gezien wordt. Ook kunt u er achterkomen waarom regeringen moeite hebben om wel de juiste toon te vinden en dan doelen we niet alleen op de eventuele beschadigingen die ze al in hun hersenen opgelopen hebben.

 

 

Harddrugs
Harddrugs zijn illegaal met uitzondering van alcohol. De overheid treedt streng op tegen het gebruik van harddrugs en de handel hierin maar we lobbyen wel voor de alcoholindustrie.
 

Risico's harddrugs
Voorbeelden van harddrugs zijn, Alcohol als de moeder van alle drugs en als voorbeeld om andere verdovende middelen te gaan gebruiken, na alcohol komt meestal XTC, heroïne, cocaïne, opium, speed en LSD. 85% van de Nederlanders is alcoholgerelateerd, ongeveer 2miljoen mensen zijn alcoholverslaafd. Ongeveer 32.000 jongeren en jong volwassenen gebruiken cocaïne, en ongeveer 40.000 mensen gebruiken XTC. Het gebruik van heroïne neemt de laatste jaren af. Het gebruik van alcohol neemt nog steeds toe. Ziekenhuisopnames onder jongeren in coma, een verschijnsel van de laatste decennia, neemt hand over hand toe ondanks de eeuwige beloftes van de politiek strenger te zullen optreden. Het toenemen van coma door alcohol laat zien dat de theorie van politici: “handhaven helpt” niet werkt.
Harddrugs brengen onaanvaardbare risico’s met zich mee. Gebruikers kunnen verslaafd raken, een hersenbeschadiging oplopen of ernstige psychische problemen krijgen. Alcoholgebruikers zijn al vaak verslaafd door gevoeligheid middels genetische overdracht, normalisatie van alcoholgebruik in de omgeving, het ongehinderd promoten van feesten door brouwerijen, waardoor de hersenbeschadigingen die alcoholdrinkers al bij geboorte via  genen opgelopen hadden (FAS of FAS gerelateerd) tot nog ernstigere psychische problemen kan leiden zoals onverschilligheid bij normalisatie van het vertoonde gedrag. In Nederland zijn er regels gemaakt om het gebruik van harddrugs, met uitzondering van alcohol, zo veel mogelijk te beperken. Deze regels, behalve over alcohol, staan beschreven in de  Opiumwet.

 

Straffen op gebruik en handel in harddrugs
Hieronder voorbeelden van straffen rondom bezit, handel, verkoop en productie van niet gewenste harddrugs.
Feit: Een volwassene bezit meer dan 0,5 gram harddrugs voor persoonlijk gebruik
Straf: Maximumstraf van 4 jaar gevangenisstraf en/of € 67.000 boete
Feit: Een volwassene bezit meer dan 1 fles wijn voor persoonlijk gebruik
Straf: Niet, hij trekt drugsgebruikers aan die hem wel gezellig vinden. Geen boete, wel psychische schade voor hemzelf, de medegebruikers en hun omgeving.

Feit: Een volwassene handelt in harddrugs
Straf: Maximumstraf van 8 jaar gevangenisstraf en/of € 67.000 boete
Feit: Volwassene harddruggebruikers handelen in bepaalde, gelegaliseerde, genormaliseerde harddrugs waarvan de producenten de prijs bepalen die hun slachtoffers op moeten kunnen brengen. In sommige gemeenten is de hele horeca in handen van een beperkt aantal personen die er criminele prakrijken op na houden. Volgens die handelaren betekend “zero tolerance” : alleen alcohol.
Straf: geen, het gedrag werd en wordt zelfs aangemoedigd met talrijke desastreuze gevolgen van dien. De prijs van dat gelag voor de samenleving wordt opgebracht door de belastingbetaler en via bepaalde goede doelen (denk hierbij aan kankerstichtingen).

Feit: Een volwassene voert harddrugs in naar Nederland
Straf: Maximumstraf van 12 jaar gevangenisstraf en/of € 67.000 boete
Feit: In de nieuwe wereld, die begint bij de Bijbel, neemt Noah voor het eerst alcohol in productie voor consumptie. Vanuit Mesopotamie,  hebben Armeniers de Egyptenaren niet alleen de wijngod Osiris geschonken maar is alcohol ook via handel door onder andere Griekenland met hun god Dionysos naar Europa gekomen waar hij de naam Liber (huidige liberalen) aannam. Christenen noemen het “Bloed van Christus” en zij zijn middels offerande gebonden aan het drinken ervan “ten getuigen van hem en als een eeuwig verbond”. Dronken mensen die vonden dat ze door alcohol vrij(?) werden (waar hersenbeschadigingen toe kunnen leiden) sleepten de alcohol mee over de hele wereld: in hun bewustzijn. in hun gebruiken. in hun kennis. in hun oorlogen en in hun handelen. De naam “het wilde westen” zegt genoeg over de vorm van expansie en grensoverschrijdende activiteiten.
Straf: geen enkele, zelfs geen minimum straf. Alcoholgebruikers bepalen de norm in de wereld met betrekking tot drugs, zij zeggen wat kan en wat niet kan. Zij kunnen dat doen omdat het geweldsmonopolie in de wereld, waarin zij de toon zetten, zoals media, wetenschap, economie, politiek, handel en openbare leven door alcoholgebruikers bepaald wordt.


Controle
De overheid is nauw betrokken (als lobbyclub voor alcoholindustrie)  bij de aanpak van harddrugs, met name XTC maar met uitzondering van alcohol. Naast strenge controle wordt er veel geïnvesteerd in internationale samenwerking. Vooroverleg voor internationale samenwerking gebeurd tijdens een Haagse A-borrel, waar kabinetleden, commissarissen van de Koningin, oud-bewindslieden, bankiers, hoge ambtenaren, burgemeesters van grote steden, lobbyisten van alle grote bureaus en bedrijven, Kamerleden, de pers, de gastheren/dames van het VNO die de borrel organiseren aanwezig zijn. Kaarten voor de VNO borrel zijn onder de alcoholgebruikers een must. Onder invloed worden de beste contacten gelegd. Maar in feite is het hetzelfde spelletje dat ook in Nieuwspoort (café voor politici) door de politici gespeeld wordt alleen is daar het prijzengeld niet meer zo hoog als op de VNO-borrel.
De overlast voor de maatschappij door drugsgebruik, met uitzondering van alcohol, is ook een belangrijk aandachtspunt. Alcoholgebruik kost de belastingbetaler minimaal 6 miljard euro op jaarbasis vanwege: ongelukken, ziekteverzuim, vernielingen en foute beslissingen.
Daarom wordt er veel eenzijdige informatie, over drugs gegeven, behalve over het vorige, via campagnes. Campagnes over alcohol worden bij de overheid aangedragen door de STIVA een stichting waarin alle alcoholproducenten vertegenwoordigd zijn. Door het LIBERaal beleid van de afhankelijke politiek en de huidige minister van VWS zijn reclames voor alcohol op tv toegenomen. Deze richten zich vooral op jongeren. En dan spreken we nog niet over de feestjes met alcoholische overvloed waar jongeren gelokt worden en die te pas en te onpas georganiseerd worden in opdracht van brouwend Nederland om Nederlanders vooral voor te houden dat alcohol geen drugs is maar norm.

Hieronder vind u een grafiek uit de The Lancet (2011) van de meest schadelijk drugs.

 

 

Ook de WHO wereldgezondheidsorganisatie sprak onlangs over alcohol als "the most harmful drug" met haar 2.5miljoen alcoholdoden op jaarbasis

 

Wij van DeNatuurlijkeRoes zijn benieuwd of voor deze informatie bij regering, kamerleden en vooral bij de minister van Volksgezondheid in de hersens nog ruimte is. Want als "wij ons brein zijn" dan is promillagebewustzijn daarin overduidelijk de baas.

 

 

hier leest u meer over lusten en lasten

 

 

 


 

Top
DeNatuurlijkeRoes  | denatuurlijkeroes@live.nl