Help alcohol
OVER ALCOHOL
Veel meer alcohol
Wij over onszelf
Links
Tips
Gezondheidstips
Wist u dat...
Onderzoek/vragen
Sitemap

 

Uw betrokkenheid:

 

*      Schrikt u als u wordt medegedeeld dat er dagelijks maatschappelijke excessen zijn die invloed hebben op de veiligheid in onze samenleving enkel vanwege het feit dat er alcohol gebruikt is?

 

*      Was u bekend met het gegeven dar er jaarlijks 2.5 miljoen mensen sterven aan alcoholgebruik?

 

*      Kunt u zich voorstellen dat effecten van alcoholgebruik voor of tijdens het werk de samenleving ongeveer 3 miljard per jaar kost?

 

*      Wat is uw opvatting anno 2011 over het beschermende effect van matig alcoholgebruik op hart- en vaatziekten?

 

*      Wist u dat het hersendeel de hippocampus ( van essentieel belang bij het verwerken van nieuwe feiten) slinkt door het drinken van alcohol en dat het één van de eerste gebieden is die aangedaan is bij de ziekte van Alzheimer?

 

*      Denkt u dat onderzoek door de wetenschappelijke tak van het STIVA (een adviesorgaan voor de regering waar brouwers, distilleerders, wijnhandelaren de dienst uitmaken) een neutraal en gedegen onderzoek kan zijn?

 

*      Denkt u dat app’s die melding mogelijk maken op je mobiel, als er in de buurt een alcoholcontrole is, de veiligheid voor u en uw medemens vergroot?

 

*      Valt er wat u betreft nog een inhaalslag te maken als het om de effecten van alcohol op onze samenleving gaat?

 

*      Tot slot: Zeg met uw eigen woorden hoe 85% alcoholgerelateerde Nederlanders volgens u hun steentje bijdragen aan de maatschappelijke onverschilligheid en “de waan van de dag”. Denk bij dit laatste aan de psychische en sociale effecten door het gebruik van alcohol.

 

Top
DeNatuurlijkeRoes  | denatuurlijkeroes@live.nl