Help alcohol
OVER ALCOHOL
Veel meer alcohol
Wij over onszelf
Links
Tips
Gezondheidstips
Wist u dat...
Onderzoek/vragen
Sitemap

Wist u dat,

 

Alcoholdrinkers denken dat ze echt in het leven staan, maar door verdoving en aantasting van de hersenen hebben ze zich al lang uitgesloten van het echte leven. Het ja zeggen tegen alcohol is zelfs voor de sterke figuren net zo noodzakelijk als voor de zwakkelingen, want geïnspireerd door die zwakheid wordt de alcoholdrinker telkens geconfronteerd met een lafheid die tot uiting komt in steeds weer die vlucht voor de werkelijkheid. De alcoholdrinker heeft fundamenteel afscheid genomen van zijn vrijheid om tot inzicht te komen. Ze zijn slaaf maar noemen zich vrijer. Met "vrijer" bedoelenen ze ontremd. Alcoholdrinkers hebben behoefte aan die leugens, het is zelfs een van de voorwaarden voor hun bestaan. Wie dus het woord alcoholist niet begrijpt, begrijpt zichzelf niet en zo iemand kan de moed niet meer opbrengen om de decadentie te doorzien daarom ruik je bij hen een staat van ontbinding.

 

 

Wist u dat jongeren gegijzeld worden door de alcoholindustrie?

 

Uit het AMMIE (Alcohol Monitoring Marketing in Europe) project blijkt dat gedurende de maanden mei en oktober 2010 via 3 populaire tv-zenders een minderjarige in de 5 deelnemende landen 970 miljoen keer is blootgesteld aan een alcoholreclamspot. In Bulgarije zag een minderjarige 36 miljoen keer een alcoholcommercial, in Denmark 10 miljoen keer, in Duitsland 610 miljoen keer, in Italië 54 miljoen keer en in Nederland 54 miljoen keer. Uitgaande van de 22 miljoen minderjarigen die in deze landen wonen is de conclusie dat gemiddeld een minderjarige in deze 5 landen gedurende de 2 onderzochte maanden 44 alcohol commercials op tv heeft gezien. In deze cijfers zijn reclame-uitingen via radio, bill-boards, sociale media, tv- via internet en prijsreclameacties in winkels niet betrokken. Ook de feestjes die door brouwerijen onder het motto "zero tollerance" georganiseerd worden zijn niet ingecalculeerd, evenmin de biertent werking bij de Olypische spelen, de zuipketen bij sportgelegenheden en sponcering bij voetbalwedstrijden en andere sportieve activiteiten.

Dankzij financiele bijdrage van de Europese Commissie waren de onderzoekers van het AMMIE project voor de eerste keer in staat deze data te kopen van marketing bureau’s.

Bron: STAP.nl

 

Wordt het geen tijd de alcoholindustrie aansprakelijk te stellen voor de gigantische kosten voor de belastingbetalers die het drinken van alcohol met zich meebrengen? Comazuipers, verkeersongelukken, politieinzet, ziektekosten, slachtofferhulp, werkverzuim, 

 

 

Zo gewelddadig kan alcohol zijn

 

Om niet door het leven te hoeven gaan als halve zool heeft DeNatuurlijkeRoes een lesprogramma over alcohol ontwikkelt voor kinderen jonger dan 12 jaar. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen vanaf twaalf jaar al door alcohol besmet zijn. Reclame, voorbeeldgedrag van leeftijdsgenoten en onverschilligheid door ouders speelt hierbij een grote rol. Omdat de reguliere campagnes niet of nauwelijks aanslaan hebben wij gekozen voor rechtstreeks contact met de doelgroep die nog niet besmet is. Helaas hebben diverse instanties zoals trimbos instituut en andere onderwijssite's onze bijdrage geweigerd. Omdat wij vinden dat je enkel preventief bezig kunt zijn als informatie bekend is vóórdat kinderen verslingerd raken aan alcohol of stoerdoenerij, bieden wij jullie de ongecensureerde cursus: Help mijn papa en mama drinken alcohol. 

 

 

Alcohol schadelijker dan harddrugs (The Lancet: NewsUpdate)

Het hoofd van een onafhankelijke Scientific Committee on Drugs in Engeland is na onderzoek tot de conclusie moeten komen dat alcohol de maatschappij meer schaadt dan harddrugs. Deze conclusie werd eerder getrokken door onderzoekers van het medische tijdschrift The Lancet. Men onderzocht daar de mate van fysieke en mentale schade bij gebruikers. Ook verslavingskansen en de criminaliteit die alcohol met zich meebrengt alsook de kosten voor de belastingbetaler werd in het onderzoek betrokken. “Als je de individuele en maatschappelijke schade optelt, is alcohol schadelijker voor de samenleving dan harddrugs als heroïne en crack” stelde de commissie. Nou blijken Nederlandse jongeren de grootste drinkers van Europa te zijn. Studenten drinken zelfs twee keer zoveel als leeftijdgenoten die wel gewoon moeten werken. Het kennisniveau is dan ook navenant vandaar dat Nederland op de ranglijsten zakt. In de top vijf van alcoholgebruik onder jongeren in Europa, voeren Nederland, Duitsland, Tsjechië, Denemarken en Oostenrijk de lijst aan. In deze landen zegt rond de 80 procent van de jongeren regelmatig alcohol te drinken. Het Europese gemiddelde ligt op circa 60 procent. Dat het percentage in Nederland zo hoog ligt komt omdat de regering en het universitair onderwijs boter op hun hoofd hebben. Zij zijn immers zelf gerelateerd aan alcohol en kijken door een promillagebrilletje naar de werkelijkheid. Wil je straks echt nog met de wereld meekunnen op het gebied van ter zake doende kennis, dan zul je dat promillagebrilletje af moeten zetten en geen genoegen nemen met enkele stoere “softdrugsmaatregelen” van onze regering want dan heb je nog steeds die plank voor je hoofd niet verwijderd. Helaas laat een alcoholdrinker zich sneller verleiden en het nadeel daarbij is dat hij/zij zich daar niet bewust van is. Soms zijn alcoholisten bestuurders van gezondheidsorganisaties. (september 2011)

 

 

 

"het Internationaal Agentschap voor kankeronderzoek geconcludeerd dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen alcohol en kanker van de mondholte, keelholte, strottenhoofd, slokdarm, lever, colon, rectum en vrouwelijke borst."

En..........

 "Alcohol is associated with many serious social and developmental issues, including violence, child neglect and abuse, and absenteeism in the workplace." (World Healt Organisation)"

Of........

Wist u dat door alcohol de wereld 2.5miljoen dodelijke slachtoffers per jaar telt?

Dus............

voor wie staat de man hiernaast reclame te maken? Waarom spreekt een orakel zich nooit uit tegen alcohol? Waarom staan dergelijke figuren altijd meteen klaar voor een weddenschap met als inzet een fles wijn? Waarom wordt bij dergelijk figuren niet ingecalculeerd dat ze uit hun nek lullen omdat ze ontremt zijn, hun homeostase fundamenteel verstoord is, hun dopamine en serotonine systeem ontregeld is en waardoor geen ziekte inzicht meer kan plaatsvinden in eigen organisme? Waarom laten we toe dat dergelijk lieden alleen bezig zijn zichzelf en andere drinkebroeders te imponeren? Waarom doen ze zo geheimzinnig over de connecties die ze al sinds mensenheugenis onderhouden met de alcohol industrie?

Want........

Alcohol is een vermijdbaar risico op kanker. De huidige richtlijnen voor dokters en verplegers, zijn gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen, los van economische en culturele regels (zie WHO) waar politici wel met handen en voeten aan gebonden zijn. (Zie de selectieve dictaten van de STIVA (alcoholproducenten) aan de politiek, de horeca en de nietsvermoedende burgers) Denk aan alcohollobbyclubs, Politiekecafé's en WNOborrel waar politici  hun richtlijnen vandaan hebben. Misschien wordt het tijd om hun richtlijnen gewoon af te schaffen. Nu geloven mensen immers nog steeds dat lage dosissen alcohol genuttigd kunnen worden zonder risico. Niets is minder waar.

Politici van alle partijen focussen op preventie en hoe je de negatieve effecten moet vermijden. Dit heeft geen enkel effect omdat informatie en regelgeving systematisch worden onderschat. Volwassenen geven dergelijk gedrag door aan jongeren waardoor een negatief effect niet meer in beeld komt. Wie wel negatieve ervaringen krijgt, wordt voorgehouden dat het niet zo erg is. Een effect dat door onderzoekers 'de roze bierbril' genoemd wordt. Daarom moeten we durven inzien dat het niet de negatieve ervaringen zijn die mensen doen stoppen met drinken, maar de positieve die ervoor zorgen dat ze blijven drinken. Politici die werkelijk onafhankelijk (dus los van de alcoholindustrie en eigen behoefte of verslaving) hun oordeel durven vormen, op basis van voorhanden feiten, kunnen niet anders concluderen dat we van doen hebben met gelegaliseerde criminaliteit van het ergste soort. 

 

Maar wat zegt minister Edit Schippers van Volksgezondheidheid?

Minister Edith Schippers (VVD) van Brewer's dropers, Welzijn en Sport wijst de suggestie af om comazuipers de kosten van hun ziekenhuisopname te laten betalen. Zij gaat daarbij uit van een solidariteitsbeginsel. Hoezo solidair met deviant gedrag hoezo solidair met uitgaansgeweld, hoezo solidair met gevaren in het verkeer, hoezo solidair met zinloos inzetten van politie, ambulancepersoneel, ziekenhuispersoneel,  en andere hulpverleners die slechts kunnen vechten tegen de bierkaai, hoezo solidair met het gebruik van een van de grootste kankerverwekkers? Schippers moet een black out gehad hebben of ze moet gedacht hebben dat elk mens in de gelegenheid gesteld worden een slappelul te kunnen zijn.

 

Het bestuur van het Medisch Spectrum Twente en met hen nog meer mensen met gezond verstand hadden het idee om de vervuiler te laten betalen opgeworpen. Schippers die zelf al eens in de tweede kamer tegen stemde om alcoholreclame voor negen uur op tv te verbieden om kinderen te beschermen, ziet ook nu niks in de aanpak waarbij de vervuiler betaald. Zij overlegd dan ook regelmatiger met de alcoholindustrie (de werkelijke vervuilers) dan met hulpverleners (zij die de rotzooi van anderen moeten opruimen). Schippers, zo blijkt, is met handen en voeten gebonden aan de alcoholindustrie.

Daarom kan zij zeggen:

'Spoedeisende hulp in het ziekenhuis hoort bij de basisverzekering. Iedereen in Nederland is verplicht verzekerd. Wie zorg nodig heeft die wordt gedekt door de basisverzekering, heeft daar recht op.'

En wie moet dat uitzonderlijke "recht" op deviant gedrag na alcohol betalen? Logica zou zijn als de alcoholdrinkers in deze solidair zouden zijn. Wij van DeNatuurlijkeRoes hebben geen zin om voor de kosten van infantiel gedrag na alcohol te moeten opdraaien. Ons motto is nog steeds: Laat de vervuiler betalen.

 

 

 

 

Top
DeNatuurlijkeRoes  | denatuurlijkeroes@live.nl